top of page
tło.jpg

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży jest dobrym pierwszym krokiem, gdy zauważymy niepokojące sygnały u swoich podopiecznych. Na taką konsultację zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają pewności jakiego rodzaju wsparcie czy pomoc mogą być potrzebne.  Zadaniem psychologa jest wysłuchanie potrzeb, trudności i wątpliwości, a w następstwie pomoc w określeniu problemu i zdecydowanie czy potrzebne są dalsze spotkania ze specjalistami. Konsultacja psychologiczna może przerodzić się w regularną pracę z psychologiem lub pomoże skierować dziecko lub rodziców do odpowiedniego psychoterapeuty. Ponadto psycholog podczas konsultacji może sformułować dalsze ewentualne zalecenia, np. w postaci konsultacji medycznych, w tym także psychiatrycznych.

Celem konsultacji psychologicznej może być:

 •    wsparcie;

 •    porada;

 •    ustalenie odpowiedniej formy terapii (psychologicznej, psychoterapeutycznej, lekarskiej, w tym psychiatrycznej)

 •    uzyskanie informacji na temat pomocy świadczonej przez różnych specjalistów;

 •    psychoedukacja.

Dla kogo:

 • dzieci od 7 do 10 roku życia (na pierwszą konsultację zapraszamy wyłącznie rodziców/opiekunów);

 • nastolatków od 11 do 18 roku życia (na pierwszą konsultację zapraszamy nastolatka wraz z rodzicami/opiekunami);​

Kiedy warto zgłosić się z dzieckiem na konsultację psychologiczną:

 •     Obserwujesz u niego trudności z adaptacją do nowych sytuacji;

 •     Ma trudności w nauce takie jak: problemy ze skupieniem, brak motywacji, nagłe obniżenie wyników;

 •     Obserwujesz u niego obniżony nastrój, drażliwość, miewa nagłe wybuchy złości, agresji lub niepokojące wahania nastroju;

 •     Wycofało się z kontaktu, izoluje się od bliskich i rówieśników;

 •     Ma trudności w relacjach rówieśniczych, zgłasza samotność lub wykluczenie;

 •     W domu lub środowisku szkolnym pojawia się wiele konfliktów z jego udziałem;

 •     Obserwujesz u niego niskie poczucie własnej wartości, niskie poczucie sprawczości;

 •     Nie radzi sobie z rozwodem rodziców, stratą kogoś bliskiego lub pojawieniem się nowego członka rodziny;

 •     Nadmiernie korzysta z telefonu, komputera, tabletu lub innych urządzeń;

 •     W krótkim czasie znacznie schudło lub przybrało na wadzę;

 •     Odmawia chodzenia do szkoły, wagaruje, zgłasza lęk z tym związany;

 •     Zauważysz ślady samokaleczeń na ciele dziecka.

Nasi specjaliści:

image0.jpeg
unnamed.jpg
Projekt bez nazwy.png
bottom of page