top of page
tło.jpg

Dla:

  • Pacjentów z aktywną chorobą onkologiczną,

  • Rodzin pacjentów onkologicznych,

  • Osób, które przeszły własną chorobę onkologiczną

Nasi terapeuci:

DSC04245.JPG

Psychoonkologia

Czym jest psychoonkologia?

Psychoonkologia jest dziedziną nauki, która wyrosła z psychologii i onkologii. Zakłada się w niej, że istnieje ścisły związek pomiędzy stanem fizycznym a psychiką. Według badań długotrwałe przebywanie w sytuacji stresowej wpływa na osłabienie odporności organizmu, co z kolei może prowadzić do powstania trudności w procesie leczenia. Dlatego też psychoonkologia skupia się na przywróceniu równowagi psychicznej i wypracowaniu metod radzenia sobie ze stresem w oparciu o posiadane przez pacjenta zasoby.

 

Psychoonkolog może pomóc w:

  • łagodzeniu psychologicznych następstw choroby nowotworowej,

  • pracy nad psychopatologicznymi następstwami choroby nowotworowej (m. in. zaburzeń snu, zaburzeń adaptacyjnych, bólu itp.),

  • dostarczaniu wsparcia w trudnych sytuacjach zarówno dla pacjentów onkologicznych jak i ich rodzin,

  • pracy nad stresem i trybem życia,

  • uzyskaniu optymalnej sprawności psychicznej i społecznej pacjentom, którzy przeszli przez własną chorobę nowotworową.

 

bottom of page