top of page
tło.jpg

Dla osób:

  • z nadwagą i otyłością, zaburzeniami odżywiania,

  • chcących zmienić swoje nawyki żywieniowe,

  • odczuwających negatywne emocje związane ze swoją wagą,

  • pragnących schudnąć bądź ustabilizować wagę

  • chcących zmienić styl życia.

Nasi specjaliści:

unnamed.jpg

Psychodietetyka

Czym jest psychodietetyka?

Psychodietetyka jest dziedzina pozwalającą na połączenie wiedzy psychologicznej z medycznym podejściem do diet i zdrowia. Dzięki temu interdyscyplinarne rozumienie zachowań zdrowotnych skutecznie wspiera ludzi w zmianie ich stylu życia w kierunku poprawy samopoczucia, stanu zdrowia czy wyglądu.

Idea psychodietetyki to współpraca z pacjentem nad trwałą zmianą jego zachowań związanych z odżywianiem się. Bazując na czynnikach psychologicznych wpływających na odżywianie, psychodietetyk dąży do trwałej zmiany, która poprzez transformację starych nawyków, wypracowanie nowych zachowań żywieniowych oraz wyposażenie pacjenta w zestaw umiejętności pozwoli na utrzymanie prawidłowej masy ciała bez życia w permanentnym stanie ograniczania.

Głównym zadaniem psychodietetyka jest analiza sytuacji pacjenta i w zależności od rodzaju psychospołecznych przyczyn nadmiernej masy ciała dopasowanie odpowiednich interwencji poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych. Poprzez interwencje poznawcze rozumie się zmianę przekonań i błędnych założeń dotyczących diety. Interwencje emocjonalne skoncentrowane są na redukcji negatywnych emocji, zrozumieniu ich przyczyny oraz rozszerzenie repertuaru strategii radzenia sobie. Natomiast interwencje behawioralne odnoszą się do podejmowania nowych zachowań, zmiany nawyków i eliminacji zachowań niepożądanych. Do podstawowych narzędzi psychodietetyka należy edukacja i kształtowanie właściwych postaw wobec jedzenia, rozwój i utrzymanie motywacji, modyfikacja zachowań, zwiększenie samokontroli, a także indywidualne ustalenie celów i wzmocnień. Ich celem jest wzmocnienie kontroli nad zachowaniami żywieniowymi, kształtowanie motywacji do działania i wytrwałości do utrzymania wspomnianego działania. Dodatkowo analizowane są pozabiologiczne funkcje jedzenia, które bardzo często odnoszą się do bardziej podstawowych problemów psychologicznych, takich jak trudności interpersonalne, niski poziom asertywności w relacjach, nieprawidłowe przeżywanie emocji negatywnych czy niski poziom radzenia sobie ze stresem.

Dzięki wsparciu psychodietetyka nie tylko wzrasta skuteczność redukcji wagi, ale dokonuje się zmiana z myślenia o permanentnej diecie na myślenie o trwałej zmianie nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych, które na dłuższą metę pozwolą na stabilizację wagi.

bottom of page