top of page
tło.jpg

Diagnostyka i rehabilitacja neuropsychologiczna dla osób:

  • zgłaszających problemy z pamięcią lub mową,

  • z chorobami otępiennymi (choroby Alzheimera, Parkinsona itp.),

  • po udarach mózgu,

  •  po urazach czaszkowo-mózgowych,

  •  z innymi chorobami neurologicznymi (m.in. stwardnieniem rozsianym).

Nasi terapeuci:

DSC04282.JPG
DSC04245.JPG

Neuropsychologia

Czym jest diagnoza i rehabilitacja neurologiczna?

Neuropsychologia wywodzi się z pogranicza psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii. Zajmuje się badaniem związków pomiędzy układem nerwowym a procesami poznawczymi człowieka. Procesy poznawcze pozwalają człowiekowi na prawidłowe, codzienne funkcjonowanie, do nich zaliczamy m.in: pamięć, uwagę, funkcje wzrokowo-przestrzenne. Kiedy pojawiają się choroby neurologiczne (takie jak udary, zapalenia mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) bądź urazy głowy często funkcjonowanie poznawcze człowieka ulega znacznemu pogorszeniu. Wtedy też neurolodzy zlecają diagnostykę neuropsychologiczną.

Diagnostyka neuropsychologiczna polega przede wszystkim na ocenie funkcjonalnej procesów poznawczych oraz funkcji wykonawczych. Obejmuje zarówno opis obecnego stanu zdrowia jak i badanie postępu choroby czy skuteczności stosowanego leczenia. Dzięki diagnostyce możliwe jest lepsze zrozumienie pacjenta przez personel medyczny i członków rodzin oraz nierzadko dostosowanie odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Szczegółowe badanie neuropsychologiczne umożliwia  określenie osłabionych obszarów funkcjonowania poznawczego, które mogą wymagać wspomagania w postaci indywidualnie dobranych ćwiczeń (rehabilitacja neuropsychologiczna). Zaburzenia procesów poznawczych mogą znacznie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie pacjenta, dlatego często rehabilitacja jest konieczna w procesie powrotu do zdrowia. W dobie starzejącego się społeczeństwa diagnostyka neuropsychologiczna ma szczególnie ważne zadanie rozróżnienia objawów naturalnego starzenia się organizmu od symptomów mogących wskazywać na objawy chorobowe wymagające interwencji medycznej.

bottom of page