top of page

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia polega na leczeniu zaburzeń i trudności natury psychicznej. Jej forma to regularne spotkania z psychoterapeutą. Sposób, w jaki prowadzona jest psychoterapia zależy w dużej mierze od nurtu terapeutycznego. Najpopularniejsze nurty terapeutyczne to m.in. nurt terapii poznawczo-behawioralnych, nurt psychodynamiczny, nurt humanistyczny, Gestalt, eriksonowski.

 

W Centrum Psychoterapii Novite wiodącym nurtem jest nurt terapii poznawczo behawioralnych, z którego możemy wyodrębnić:

tło.jpg
bottom of page