top of page
tło.jpg

TERAPIA BEHAWIORALNA

Terapia behawioralna – inaczej terapia oparta na Stosowanej Analizie Zachowania.


Jest obecnie uznawana za jedną z najskuteczniejszych metod pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.


Terapia opiera się na podstawowych procesach uczeni się. Jej celem jest kształtowanie u dziecka zachowań adaptacyjnych, umożliwiających efektywne funkcjonowanie w środowisku. Podejmowane są głównie działania proaktywne, które pozwalają na rozwijanie zachowań deficytowych ,np. w zakresie komunikacji, samoobsługi, naśladowania, a wygaszane zachowania niepożądane, np. autoagresywne, autostymulacyjne.


SAZ wykorzystywana jest przy rozwijaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych, poznawczych, koncentracji, uwagi i komunikacji dziecka. Celem jest utrzymywanie efektów terapii w czasie, czyli utrwalenie adaptacyjnego sposobu zachowania w różnych środowiskach i w obecności różnych osób.

 

Dla kogo?
 

Terapia behawioralna znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi
- ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, ADHD
- z trudnościami w komunikowaniu się,
- przejawiającymi trudne zachowania , zakłócające codzienne funkcjonowanie, tj. zachowania stereotypowe, autoagresja

bottom of page